Savez opština i gradova Republike Srpske obavještava sve zainteresovane o održavanju webinara na temu “Uspostavljanja dijaloga za društveni (socijalni) forum”
 
Domaćin webinara je Zajednica jedinica lokalne samouprave Republike Sjeverne Makedonije (ZELS), koja će podijeliti znanja o sljedećem: 
 
·         Forumu za socijalni dijalog kao konceptu participativnog pristupa u procesu donošenja odluka 
 
·         Ulozi lokalnih vlasti i ključnim karakteristikama foruma za socijalni dijalog kao alata za pružanje socijalnih usluga ranjivim grupama 
 
·         Primjerima foruma za socijalni dijalog iz regiona 
 
Webinar će se održati 18. februara 2021. godine, u 11h na ZOOM platformi. Registracija se može izvršiti putem sljedećeg linka: 
 
https://zoom.us/webinar/register/WN_JJn9Z_BbR96pdHCsdKKTmg
 
 
Webinari će biti održani na engleskom jeziku, uz omogućen simultani prevod.  
 
Webinari su aktivnosti NALAS projekta ,,Jačanje lokalnih kapaciteta za implementaciju Agende 2030 i principa Nikoga ne zapostaviti", koji sprovode asocijacije lokalnih vlasti Zapadnog Balkana u saradnji sa regionalnim projektom ,,Socijalna prava za ugrožene grupe". Regionalni projekat provodi Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju I razvoj-BMZ 
 
U okviru webinara će biti predstavljena i neka dobra iskustva iz SORI 1 projekta.