Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem vodovoda Republike Srpske organizuje obuku za načelnike/gradonačelnike i direktore vodokomunalnih preduzeća dana 24.februara 2021.godine u Bijeljini na temu "Kapitalni infrastrukturni investicioni projekti u sektoru za vodosnabdjevanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda".
Obuka će se fokusirati na pristup finansiranju za investicione projekte kapitalne infrastrukture i uspješnu pripremu projekata iz perspektive donosioca odluka, temeljnim pojmovima u upravljanju projektnim ciklusom, pravnim i institucionalnim aranžmanima za realizaciju složenih investicionih projekata u infrastrukturu. 
Obuka se realizuje u okviru projekta RCDN-Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdjevanja i sanitacije, koji ima za cilj povećanje efikasnosti vodovodnih preduzeća na Zapadnom Balkanu, doprinoceći boljem pružanju usluga stanovništvu.

Obuka će se održati 24.februara 2021.godine , u Bijeljini, Etno selo Stanišići-Hotel RAS, sa početkom u 9 časova. 

Poziv je upućen predstavnicima opština koje gravitiraju ka Bijenjini: Bijeljina, Bratunac, Donji Žabar, Lopare ,Milići, Modriča, Osmaci, Pelagićevo, Petrovo, Šamac, Šekovići, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik i 
Vodovodi koji gravitiraju gradu Bijeljina: Vodovod Bijeljina, Vodovod iz Bratunac, vodovod Zvornik, vodovod Milići i vodovod iz Ugljevika.

U narednom periodu obuke će biti organizovane i za predstavnike opština koje gravitiraju Trebinju i Banja Luci.