Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem vodovoda Republike Srpske organizuje obuku za načelnike/gradonačelnike i direktore vodokomunalnih preduzeća dana 25.februara 2021.godine u Istočnom Novom Sarajevu na temu "Kapitalni infrastrukturni investicioni projekti u sektoru za vodosnabdjevanje, odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda".
Obuka će se fokusirati na pristup finansiranju za investicione projekte kapitalne infrastrukture i uspješnu pripremu projekata iz perspektive donosioca odluka, temeljnim pojmovima u upravljanju projektnim ciklusom, pravnim i institucionalnim aranžmanima za realizaciju složenih investicionih projekata u infrastrukturu. 
Obuka se realizuje u okviru projekta RCDN-Regionalna mreža za razvoj kapaciteta za usluge vodosnabdjevanja i sanitacije, koji ima za cilj povećanje efikasnosti vodovodnih preduzeća na Zapadnom Balkanu, doprinoceći boljem pružanju usluga stanovništvu.

Obuka će se održati 25.februara 2021.godine , u Istočnom Novom Sarajevu-Hotel Espanja, sa početkom u 9 časova.