Savez opština i gradova Republike Srpske organizuje u saradnji sa Udruženjem Vodovodi Republike Srpske, jednodnevnu obuku na temu "Razvoj kompetencija izabranih opštinskih zvaničnika za usluge vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda" koja je namjenjena izabranim zvaničnicima i direktorima vodovodnih preduzeća.

Dana 06.10.2021. godine u gradu Banja Luka, u hotelu Jelena sa početkom u 09.00 sati, održaće se obuka u okviru RCDN projekta za opštine i gradove i vodovodna preduzeća koji gravitiraju gradu Banja Luka a to su: Banja Luka, Brod, Čelinac, Derventa, Doboj, Prijedor, Gradiška, Jezero, Kneževo, Kostajnica, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Krupa na Uni, Kupres, Laktaši, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Oštra Luka, Petrovac, Prnjavor, Ribnik, Srbac, Šipovo, Teslić i Stanari,  i JVP: Gradiška, Prnjavor, Mrkonjić Grad i Laktaši."

Pravo učešća u obuci imaju učesnici koji su se prijavili putem registracionog obrazca.
Za ostale opštine i gradove i vodovodna preduzeća koja gravitiraju drugim većim gradovima će biti organizovana obuka na istu temu u narednom periodu u okviru RCDN projekta.