Notice: Undefined index: pozadina in C:\xampp\htdocs\savez_opstina_gradova\news_pod_kategorija.php on line 24
14.03.2023 13:03 Урбанизам, просторно планирање и комуналне дјелатности
Јавна расправа-Нацрт Закона о измјенама и допунама закона о премјеру и катастру


Прочитај више
16.11.2021 15:21 Урбанизам, просторно планирање и комуналне дјелатности
Обука на тему Капиталних инфраструктурних инвестиционих пројеката


Прочитај више