HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Print

slika <a href='/v1/index.php/en/about-municipalities-of-rs/article/55-novo-gorade' title='Read more...' class='joodb_titletink'>Novo Goražde</a>


 

KONTAKT
Adresa : Kopači bb
Telefon : +387(0)58 430 095
              +387(0)58 430 064
Fax : +387(0)58 432 100
web : www.novogorazde.rs.ba


U BROJEVIMA
Površina : 118.66
Broj naselja : 70
Broj stanovnika : 3095
Dan opštine: 06.05.
LOKALNI POVJERENIK
Dušan Pribilović

+387(0)58 430 145

OPIS

Opština Novo Goražde, ranije Srpsko Goražde je opština u Republici Srpskoj. Nastala je podjelom predratnog jedinstvenog Goražda 1994. godine, a verifikovana nakon Dejtonskog Mirovnog Sporazuma 1995. godine.Graniči se sa Goraždom, Čajničom, Rogaticom, Višegradom i Fočom. Ovaj izrazito brdsko planinski kraj smješten je na raskršću puteva kojim se vjekovima pohodilo, trgovalo, ali i bojevalo. Novo Goražde predstavlja malu tačku na geografskoj karti svijeta u kojoj se ukrštaju značajni i važni putevi i rijeke, sudaraju civilizacije, mješaju nacije, vjere i običaji...

 


 
«...back  

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint