HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Print

slika <a href='/v1/index.php/en/about-municipalities-of-rs/article/67-vukosavlje' title='Read more...' class='joodb_titletink'>Vukosavlje</a>


 

KONTAKT
Adresa : Cara Lazara 2
Telefon : +387(0)53 811 129
              +387(0)53 811 129
Fax : +387(0)53 812 489
web : www.vukosavlje.rs.ba


U BROJEVIMA
Površina : 86.83
Broj naselja : 13
Broj stanovnika : 5454
Dan opštine: 12.05.
LOKALNI POVJERENIK
Božo Mišić
Zamjenik načelnika
+387(0)53 811 129

OPIS

Vukosavlje se nalazi na sjeveru BiH, a graniči sa općinama/opštinama Odžak, Brod i Modriča. Prostor Vukosavlja pripada južnim obroncima Panonske nizije, a karakterišu ga i padine planine  Vučjak. 

Reljef ove općine/opštine karakterišu nizije, te pobrđa maksimalne visine 200 metara. Odlikuje  ga umjereno-kontinentalna klima, a među prirodnim resursima su poljoprivredna i šumska  bogatstva.

Spada u red manje razvijenih općina/opština, pa je i ekonomska situacija veoma loša. Najveći razvojni potencijal Vukosavlja čine poljoprivredne djelatnosti i šumarstvo.

Osim toga, potencijali za razvoj postoje u segmentima eksploatacije krečnjaka, malom i srednjem  poduzetništvu, lovu i seoskom turizmu, mlinsko-pekarskoj, građevinskoj i stolarskoj djelatnosti,  koje su trenutno slabo razvijene.

.

 


 
«...back  

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint