HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Print

slika <a href='/v1/index.php/en/about-municipalities-of-rs/article/68-grad-zvornik' title='Read more...' class='joodb_titletink'>Grad Zvornik</a>


 

KONTAKT
Adresa : Svetog Save 124
Telefon : +387(0)56 232 201
              +387(0)56 232 234
Fax : +387(0)56 232 221
web : www.opstina-zvornik.org


U BROJEVIMA
Površina : 371.96
Broj naselja : 61
Broj stanovnika : 51688
Dan opštine: 21.05.
LOKALNI POVJERENIK
Mile Jović

+387(0)56 232 201

OPIS

Teritorija opštine Zvornik prostire se na površini od 387 kvadratnih kilometara i nalazi se u sjeveroistočnoj Bosni. Grad Zvornik leži na istočnim obroncima Majevice na nadmorskoj visini od 146 metara. Zvornik ima povoljan geostrategijski položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima Jugoslavije.Opština Zvornik graniči se sa opštinama Bratunac, Milići, Vlasenica, (na jugu), Šekovići, Osmaci, Kalesija, (na zapadu), Lopare, Ugljevik i Bijeljina (na sjeveru), a na istoku rijekom Drinom i Republikom Srbijom.
Geografski položaj: Opština Zvornik se nalazi u Istočnom dijelu Republike Srpske i BiH. Udaljenost od Beograda, Novog Sada i Sarajeva 160 km, Od Tuzle i Bijeljine 50 km. Granica sa Republikom Srbijom – rijekom Drinom 50 km. 


 
«...back  

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint