U organizaciji Mreže RCDN održana obuka na temu "Monitoring i evaluacija"

There are no translations available.

BIJELJINA-U organizaciji RCDN (Regionalna mreža za razvoj kapaciteta usluga vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda) u Bijeljini je od 4. do 6. decembra 2018. godine održana radionica pod nazivom „Monitoring i evaluacija".
Cilj radionice je unapređenje sposobnosti za operativno planiranje, praćenje i procjenu realizacije obuka. Na kraju obuke učesnici su upoznati sa metodologijom izrade operativnih planova i izvještavanja.
Projekat RCDN ima za cilj ojačati kapacitete udruženja komunalnih preduzeća i asocijacija lokalnih vlasti u oblasti pružanju boljih usluga i jačanja trening centara. U projekat su uključene asocijacije lokalnih vlasti i udruženja komunalne privrede iz sljedećih država: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Kosovo*, Albanija i Srbija.
Projekat zajednički finansiraju Švajcarski državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO) i Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a administrativno se realizuje kroz GIZ projekat "Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - modernizacija općinskih usluga (ORF MMS)"
RCDN radionioa ME
RCDN radionica ME 2