HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

ODRŽANA 64.SJEDNICA PREDSJEDNIŠTVA SAVEZA

There are no translations available.

BANJALUKA-Na 64. Sjednici Predsjedništva saveza opština i gradova Republike Srpske, koja je održana u 14.12.2018.g. u Banja Luci, razmatrani su i usvojeni, između ostalih,i sledeći materijali: Izvještaj o radu Saveza opština i gradova Republike Srpske za period 01.01.-30.11.2018. godine; data je podrška na Nacrt Budžeta Republike Srpske za 2019.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godine; zauzet je stav u vezi primjena Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i preuzimanja poslova naplate, kontrole naplate i prinudne naplate poreza na nepokretnost; Prezentacija o značaju uspostave adresnog registra; Informacija u vezi donošenja Zakona o socijalnom stanovanju RS; Inicijativa za izmjene Porodičnog zakona Republike Srpske, kao i drugo.
64 sjednica Predsjednistva
Predsjedništvo je usvojilo i Prijedlog mjera i sugestija Saveza opština i gradova RS na Nacrt Budžeta Republike Srpske za 2019.godinu i Program ekonomskih reformi za period 2019-2021.godine, u kojem su apostrofirani najvažniji strateški cilјevi Saveza u narednom periodu: Izmjene i dopune Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske; Izmjene i dopune Zakona o šumama; Donošenje Zakona o finansiranju jedinica lokalne samouprave; Donošenje Zakona o uravnoteženom razvoju Republike Srpske; Reforma zdravstvenog sistema i stav u vezi prelaska poslovanja domova zdravlјa na trezore opština i gradova; Povećanje granta za nerazvijene i izrazito nerazvijene opštine; Povećanje iznosa sredstava sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština; prolongiranje rokova za primjena Zakona o lokalnoj samoupravi u pogledu ograničenja broja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i za preuzimanje poslova administriranja poreza na nepokretnosti u gradovima; potrebi većig ovlašćenja lokalni zajednica za upravlјanje prirodnim resursima; podsticajne mjere demografske politike i drugo.
Pored članova Predsjedništva sjednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva za izbjeglice i raselјena lica, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Odbora za pomoć Srbima na kosovu i Metohiji i Evropskog dobrovolјnog penzionog fonda.  

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint