HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Javni poziv za jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2018/2019

There are no translations available.

IRBRS raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).
Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, odnose na jednu od slјedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):
1. POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI I KVALITETA JAVNIH USLUGA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2017-2021. godine, strateški cilј 3:„Obezbijediti dostupnost i kvalitet javnih usluga svim građanima“(Prioritetna oblast 1);
2. POVEĆANJE OBIMA, PRODUKTIVNOSTI I STEPENA TRŽIŠNOSTI I FINALIZACIJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, u skladu sa Strategijom razvoja polјoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020. godine, strateški cilј 1: „Povećanje obima i produktivnosti polјoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje stabilnosti dohotka polјoprivrednih proizvođača,“ specifični cilј 1.2 „Povećanje produktivnosti polјoprivredne proizvodnje,“ mjera 1.2.1 „Podrška transferu informacija i znanja u polјoprivredi u funkciji unapređenja tehničko-tehnološkog nivoa i poslovnih rezultata,“
te strateški cilј 3. „Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije polјoprivrednih proizvoda,“ specifični cilј 3.2 „Podrška jačanju tržišnih lanaca i tržišne infrastrukture,“ mjera 3.2.5 „Podrška revitalizaciji stočnih i zelenih pijaca“ i specifični cilј 3.4 „Nove investicije u izgradnju prerađivačkih kapaciteta u ruralnom području,“ mjera 3.4.1 „Investicije u male prerađivačke kapacitete“ (Prioritetna oblast 2).
 
Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačno podnesenom projektu ne može biti manji od 50.000 KM, niti veći od 100.000 KM. Aplikant je dužan obezbijediti sredstva sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti, isklјučivo u novcu, u iznosu od minimalno 25% ukupne vrijednosti projekta.
 
ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA JE 04.02.2019. GODINE DO 15 čASOVA.
 
Više informacija o detaljima Javnog poziva na sljedecem linku:
 http://www.irbrs.org/azuro3/a3/?nid=821&id=422 [1]            

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint