HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Seminar „Uloga službenika za odnose sa javnošću (PR) u procesima upravljanja lokalnim razvojem JLS”

There are no translations available.

BANJA LUKA- Savezi opština i gradova RS i FBiH organizovali su seminar „Uloga službenika za odnose sa javnošću (PR) u procesima upravljanja lokalnim razvojem”, 22. maja 2019 godine u Banja Luci, koji je ciljno pripremljen za ILDP partnerske JLS, u sklopu saradnje Saveza i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), kao zajedničkog projekta Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).
Seminar je organizovan za službenike za odnose sa javnošću (PR) ili druge zadužene nosioce koji pripremaju PR informacije za građane, medije i javnost u sklopu izvršnog organa uprave i Skupštine opštine.
Cilj seminara bio je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti službenika koji rade na pripremi informacija za javnost da preuzmu aktivniju ulogu u pogledu informisanja građana, medija kao druge javnosti o lokalnim razvojnim procesima i prioritetima, njihovoj realizaciji i rezultatima. Uz fokus seminara na procese upravljanja lokalnim razvojem, u okviru seminara su razmotreni i alati dobrog pristupa odnosima sa javnošću na lokalnom nivou.
Učesnici seminara bili su službenici iz opština/općina: Laktaši, Lopare, Srbac, Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac, Jajce i Ključ. Tokom juna mjeseca, Savezi će održati još 2 seminara za ILDP partnerske opštine , na lokacijama Sarajevo i Mostar.
PR seminar BL 1
PR seminar BL 2
 

 


Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint