Seminar „Uloga službenika za odnose sa javnošću (PR) u procesima upravljanja lokalnim razvojem JLS”

There are no translations available.

BANJA LUKA- Savezi opština i gradova RS i FBiH organizovali su seminar „Uloga službenika za odnose sa javnošću (PR) u procesima upravljanja lokalnim razvojem”, 22. maja 2019 godine u Banja Luci, koji je ciljno pripremljen za ILDP partnerske JLS, u sklopu saradnje Saveza i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), kao zajedničkog projekta Vlade Švajcarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP).
Seminar je organizovan za službenike za odnose sa javnošću (PR) ili druge zadužene nosioce koji pripremaju PR informacije za građane, medije i javnost u sklopu izvršnog organa uprave i Skupštine opštine.
Cilj seminara bio je podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti službenika koji rade na pripremi informacija za javnost da preuzmu aktivniju ulogu u pogledu informisanja građana, medija kao druge javnosti o lokalnim razvojnim procesima i prioritetima, njihovoj realizaciji i rezultatima. Uz fokus seminara na procese upravljanja lokalnim razvojem, u okviru seminara su razmotreni i alati dobrog pristupa odnosima sa javnošću na lokalnom nivou.
Učesnici seminara bili su službenici iz opština/općina: Laktaši, Lopare, Srbac, Mrkonjić Grad, Bosanski Petrovac, Jajce i Ključ. Tokom juna mjeseca, Savezi će održati još 2 seminara za ILDP partnerske opštine , na lokacijama Sarajevo i Mostar.
PR seminar BL 1
PR seminar BL 2