Javne konsultacije u vezi sa Radnom verzijom teksta propisa kojima se reguliše oblast uzurpacija zemljišta

There are no translations available.

BIJELJINA-Savez opština i gradova Republike Srpske i Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove organizovali su javne konsultacije u vezi radne verzije propisa kojima se reguliše oblast uzurpacija zemljišta, dana 31.maja 2019.u Bijeljini, Hotel Drina.
IMG 20190531 110935