HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Sastanak Radne grupe za uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sistem Republike Srpske

There are no translations available.

BANJA LUKA-Sastanak Radne grupe je održan 05.juna 2019.godine u Banja Luci u Ministarstvu zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, na koje su prisustvovali članovi Radne grupe koji su imenovani rješenjem Vlade Republike Srpske iz Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite, Ministarstva finansija, Ministarstva uprave i lokalne samouprave,JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka i Doma zdravlјa Čelinac.
Zadatak Radne grupe je da definiše kriterijume i pripremi plan za prelazak zdravstveni ustanova (osim apoteka) na trezorsko poslovanje do 2020.godine, pripremi modele potrebnih aktata (prijedloge i rješenja), kao i da uspostavi saradnju sa predstavnicima Saveza opština i gradova Republike Srpske, s cilјem definisanja i izrade najbolјih rješenja.
Sastanku je prisustvovao i ministar Alen Šerinić, koji je članove radne grupe o dinamici aktivnosti u vezi uvođenje trezorskog sistema poslovanja u zdravstveni sistem Republike Srpske, kao i raspravi koja je o ovim pitanjima vođena na 16.Skupštini Saveza opština i gradova Republike Srpske. Predstavnici JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka i Doma zdravlјa Čelinac, koji su od 2018.godine prešli na trezersko poslovanje informisali su članove Radne grupe o iskustvima u vezi ovih aktivnosti.

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint