HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konsultacije u vezi Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama

There are no translations available.

BANJA LUKA-U Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede održane su, dana 12.juna 2019.godine, konsultacije u vezi Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o šumama, na kojima su bili prisutni pomoćnik ministra za šumarstvo, Goran Zubić, predstavnici JP „Šume Srpske“ i delegacija Saveza opština i gradova Republike Srpske (Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac, Vlado ostojić, načelnik opštine Han Pijesak, Miroslav Drlјača, načelnik opštine Novi Grad, Milan Grbić, načelnik opštine DrinićPetrovac i Nebojša karać, načelnik opštine Ribnik, kao i generalni sekretar Saveza, Aco Pantić).
Najvažnija izmjena predviđena u Prednacrtu zakona odnosila se na način obračuna finansijskih sredstava ostvarenih prodajom drvnih sortimenata , po cijenama „u šumi na panju“, u vezi čega je delegacija Saveza izrazila neslaganje jer bi takav obračun naknada značajno umanjio sredstva u budžetima lokalnih zajednica. Načelnici opština su posebno naglasili da je učešće sredstva od naknada od šuma u budžetima nekoliko izrazito nerazvijenih opština veoma značajno i kreće se od 30 – 60% i da bi rješenja predložena u Prednacrtu izazvala velike finansijske problema u lokalnim zajednicama.
Zajednički stav delegacija Saveza bio je da se odustane od rješenja navedenih Prednacrtu zakona i da na snazi i dalјe ostane važeći Zakon o šumama.  
sastanak u ministarstvu poljoprivrede

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint