HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konkurentski poziv za dostavljanje ponuda

There are no translations available.

logo savez novi1SVRHA ANGAŽMANA
Svrha ovog konsultantskog angažmana je pružanje stručne podrške Savezu opština i gradova Republike Srpske u pripremi sveobuhvatne analize i praktičnih preporuka za jedinice loklane samouprave u Republici Srpskoj u pogledu mjera populacione politike.
CILJ

Cilj ove stručne podrške je analiza mjera populacione politike koje se provode na nivou lokalnih samouprava,

koje bi trebale biti primjerene potrebama mladih i mogućnostima lokalne samouprave i, koliko je to moguće, uskladiti se s mjerama na republičkom nivou.

Očekuje se da će sve to proizvesti efekte u smislu stvaranja povoljnijeg, podsticajnijeg i bogatijeg ambijenta za mlade bračne parove i za rađanje. Ako lokalna samouprava prepozna potrebe svojih mladi i djece, te planira budžetska sredstva za zadovoljenje tih potreba, u smislu materijalne i nematerijalne podrške prilikom sklapanja brakova, rađanja, ali i obrazovanja, predškolstva, unapređenja usluga, mladi će rado ostajati u svojoj sredini. Zakonskim definisanjem obaveza lokalnih samouprava da budžetiraju sredstva za pronatalitetnu politiku populacionu politiku značajno bi se moglo popraviti stanje.

KVALIFIKACIJA:

Pravo učešća u javnom pozivu imaju udruženja građana i konsultantske firme , koje se bave pitanjima demografskih kretanja i populacione politike.

OPIS DUŽNOSTI
Konkretno, konsultant će imati sljedeće zadatke:
Zadatak 1: Istraživanje i analiza
Uraditi pregled mjera i aktivnosti u sprovođenju populacione politike u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske za 2019.godinu.
Na osnovu analiza aktuelnih mjera populacione politike koje se sprovode na nivo lokalnih zajednica u Republici Srpskoj izraditi prijedlog
strateških i specifičnih materijalnih i nematerijalnih mjera i aktivnosti za naredni period.
Zadatak 2: Prezentacija analize na konferenciji
 
Nakon izrade analize, konsultant će imati zadatak da rezultate analize predstavi na Konferenciji „Demografska kretanja i populaciona politika
u jedinicama loklane samouprave u Republici Srpskoj”, koja će se održati 30.oktobra 2019.godine u Banja Luci, u konferencijskoj sali
Administrativnog centra Vlade Republike Srpske, sa početkom u 11,0 sati.
ROK ZAVRŠETKA I IZNOS NAKNADE
Predviđeno je da se ovaj zadatak završi do 27.oktobra 2019.godine, za šta je predviđena naknada u iznosu od 500 KM neto.
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
Pozivaju se zainteresovane organizacije da dostave svoje ponude i kopiju rješenja o registraciji u zatvorenoj koverti sa naznakom
„Ponuda na javni poziv“, najkasnije do 23.oktobra 2019.godine do 10,00 sati, na adresu: Savez opština i gradova Republike Srpske,
ulica Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, 76300 Bijeljina. Kontakt telefon 055-220-270 ili mejl: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint