Konkurentski poziv za dostavljanje ponuda

There are no translations available.

logo savez novi1SVRHA ANGAŽMANA
Svrha ovog konsultantskog angažmana je pružanje stručne podrške Savezu opština i gradova Republike Srpske u pripremi sveobuhvatne analize i praktičnih preporuka za jedinice loklane samouprave u Republici Srpskoj u pogledu mjera populacione politike.
CILJ

Cilj ove stručne podrške je analiza mjera populacione politike koje se provode na nivou lokalnih samouprava,

koje bi trebale biti primjerene potrebama mladih i mogućnostima lokalne samouprave i, koliko je to moguće, uskladiti se s mjerama na republičkom nivou.

Očekuje se da će sve to proizvesti efekte u smislu stvaranja povoljnijeg, podsticajnijeg i bogatijeg ambijenta za mlade bračne parove i za rađanje. Ako lokalna samouprava prepozna potrebe svojih mladi i djece, te planira budžetska sredstva za zadovoljenje tih potreba, u smislu materijalne i nematerijalne podrške prilikom sklapanja brakova, rađanja, ali i obrazovanja, predškolstva, unapređenja usluga, mladi će rado ostajati u svojoj sredini. Zakonskim definisanjem obaveza lokalnih samouprava da budžetiraju sredstva za pronatalitetnu politiku populacionu politiku značajno bi se moglo popraviti stanje.

KVALIFIKACIJA:

Pravo učešća u javnom pozivu imaju udruženja građana i konsultantske firme , koje se bave pitanjima demografskih kretanja i populacione politike.

OPIS DUŽNOSTI
Konkretno, konsultant će imati sljedeće zadatke:
Zadatak 1: Istraživanje i analiza
Uraditi pregled mjera i aktivnosti u sprovođenju populacione politike u jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske za 2019.godinu.
Na osnovu analiza aktuelnih mjera populacione politike koje se sprovode na nivo lokalnih zajednica u Republici Srpskoj izraditi prijedlog
strateških i specifičnih materijalnih i nematerijalnih mjera i aktivnosti za naredni period.
Zadatak 2: Prezentacija analize na konferenciji
 
Nakon izrade analize, konsultant će imati zadatak da rezultate analize predstavi na Konferenciji „Demografska kretanja i populaciona politika
u jedinicama loklane samouprave u Republici Srpskoj”, koja će se održati 30.oktobra 2019.godine u Banja Luci, u konferencijskoj sali
Administrativnog centra Vlade Republike Srpske, sa početkom u 11,0 sati.
ROK ZAVRŠETKA I IZNOS NAKNADE
Predviđeno je da se ovaj zadatak završi do 27.oktobra 2019.godine, za šta je predviđena naknada u iznosu od 500 KM neto.
NAČIN PODNOŠENJA PONUDE
Pozivaju se zainteresovane organizacije da dostave svoje ponude i kopiju rješenja o registraciji u zatvorenoj koverti sa naznakom
„Ponuda na javni poziv“, najkasnije do 23.oktobra 2019.godine do 10,00 sati, na adresu: Savez opština i gradova Republike Srpske,
ulica Gavrila Principa 11/Nušićeva 1, 76300 Bijeljina. Kontakt telefon 055-220-270 ili mejl: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it