HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održana 13.sjednica Nadzornog odbora Saveza

There are no translations available.

BANJA LUKA-Nadzorni odbora Saveza opština i gradova Republike Srpske održao je svoju 13.redovnu sjednicu. dana 01.jula 2020.godine u Banja Luci, na kojoj su razmotreni i jednoglasno usvojeni: 1. Izvještaj o izvršavanju prava i obaveza svih organa Saveza opština i gradova Republike Srpske i realizaciji odluka, zaključaka i odredaba Statuta i drugih akata Saveza u 2019.godini; 2. Izvještaj o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godinu; 3. Izvještaj o naplati članarina Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2019.godini;4. Finansijski plan Saveza opština i gradova Republike Srpske za 2020.godinu; 5. Informacija o građevinskim oštećenjima u kancelarijskom poslovnom prostoru regionalne kancelarije Saveza u Banja Luci.
Nadzorni odbor Saveza je konstatovao da je pohvalno što je Savez pozitivno poslovao u 2019.godini sa značajnim ostatkom prihoda, koji je rezultat uglavnom povećanih napora Stručne služne Saveza i angažovanja na meunarodnim projektima, na kojima je pokrivena značajan dio materijalnih troškova i plata radnika Saveza.
Takođe je konstatovano da naplata članarine još uvijek nije dovoljna za pokrivanje osnovnih materijalnih troškova Saveza, što može ugroziti finansijsku održivost Saveza ako u narednom periodu ne bude projekata međunarodnih organizacija.
Na kraju sjednice članovi Nadzornog odbora su se osvrnuli i na kriterijume Fonda solidarnosti Republike Srpske, na osnovu kojih su dijelom pokriveni budžetski gubici lokalnih zajednica nastali kao posledica negativnihh uticaja COVID-19.  
 
Nadzorni odbor

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint