HeaderSOGRSen

 

BAnerZaBazuOpstinaEn
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Posjeta Srpcu

There are no translations available.

grb-srbacPredstavnici Saveza opština i gradova RS i CDMA-projekta jačanja kapaciteta saveza opština i gradova u BiH, posjetili su u četvrtak, 4. aprila 2013. godine opštinu Srbac i sa načelnikom Opštine Dragom Ćirićem i njegovim saradnicima razgovarali o saradnji Saveza i opštine Srbac.
U razgovoru je istaknuta namjera Saveza da se približi svojim članicama, neposredno upozna s problemima funkcionisanja lokalne uprave i mogućnostima daljnje saradnje.
2013-04-04-posjeta_srpcuTakođe, Savez je iskoristio priliku da upozna predstavnike opštine s uslugama koje Savez pruža svojim članicama, trenutnim aktivnostima, posebno s inicijativama koje se odnose na izmjene i dopune zakonske regulative od značaja za lokalne zajednice, te da ukaže na potrebu većeg angažovanja opština u davanju ovakvih inicijativa i učestvovanju u javnim raspravama u postupku donošenja propisa.
2013-04-04-posjeta_srpcu-2Gosp. Ćirić je upoznao predstavnike Saveza s oblastima koje su u opštini Srbac ocijenjene kao prioritetne, s problemima s kojima je ova lokalna uprava suočena, ali i sa planovima i projektima koji bi uticali na povećanje zaposlenosti i poboljšanje života građana ove opštine.
2013-04-04-posjeta_srpcu-3Na kraju posjete zajednički su definisani načini za poboljšanje saradnje opštine i Saveza, kao i  oblasti u kojima Savez može pomoći opštini u ostvarivanju njenih interesa.
Inače, ovo je prva od planiranih radnih posjeta Saveza svojim članicama, čiji je cilj jačanje saradnje i promocije usluga Saveza (posebno Pravnog i Finansijskog savjetovanja), kao i prikupljanja informacija o potrebama i zahtjevima članica prema Savezu.

Web site supported by the project CDMA - Strengthening the capacity of municipal association funded by SIDA and implemented by VNG International.

LofoSidalogoVNGint