Peti poziv za dostavljanje prijedloga aplikacija za investicione projekte u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan

There are no translations available.

Evropska komisija objavila je Peti poziv za dostavlјanje prijedloga aplikacija za investicione projekte u okviru programa Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Opšti uslovi Petog poziva za dostavlјanje prijedloga grant aplikacija za investicione projekte su kako slijedi:
zahtjev za grant sredstvima treba da bude praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već skloplјen) između BiH i neke od međunarodnih finansijskih institucija uklјučenih u WBIF (EBRD, EIB, CEB, KfW). Navedena međunarodna finansijska institucija mora da izrazi interes/podršku projektu koji se predlaže i da bude konsultovana pri izradi grant aplikacije;
grant aplikacija je dostupna za sektore: energija, transport, životna sredina i socijalna infrastruktura ukoliko u WBIF sektoru za koji se aplicira postoji usvojena tzv. „cjelodržavna strategijaʺ i usvojena Jedinstvena lista prioritetnih projekata. S obzirom na to da je u BiH započeta priprema Sektorske liste prioritetnih projekata za oblast Energija, moguće je aplicirati i sa projektima iz ove oblasti ukoliko dinamika izrade predmetne liste bude odgovarala rokovima i kriterijumima u okviru predmetnog poziva;
sufinansiranje kroz IPA sredstva je jedino dostupno za projekte koji se odnose na Agendu za povezivanje u sektorima Transport i Energija. U sektoru Transport prihvatlјive su isklјučivo aplikacije koje se nalaze na Osnovnoj mreži (Core Network) i ukoliko se projekat nalazi na Sektorskoj listi prioritetnih projekata u BiH za sektor Transport. U sektoru Energija (ukoliko bude ispunjen prethodno navedeni uslov) prihvatlјive su one aplikacije u kojima je pokazan regionalni uticaj, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (Smart Grids) u prenosu i distribuciji, odnosno pametnih mjerača, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov;
Sufinansiranje za sektore Životna sredina i Socijalna infrastruktura je jedino moguće iz sredstava bilateralnih donatora unutar Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan;
Projekti moraju da budu visokog stepena zrelosti i prioritetni za sprovođenje.
U skladu sa ranije uspostavlјenom procedurom apliciranja za sredstva WBIF u Republici Srpskoj, molimo resorna ministarstva da ovu informaciju proslijede jedinicama lokalne samouprave, javnim preduzećima i drugim potencijalnim aplikantima iz resorne nadležnosti ministarstava, kako bi se pristupilo izradi i blagovremenom podnošenju grant aplikacija.
Podsjećamo da, u skladu sa načinom sprovođenja instrumenta WBIF u Republici Srpskoj, sve grant aplikacije koje podnose potencijalni korisnici iz Republike Srpske moraju:
imati saglasnost nadležnog resornog ministarstva po pitanju usklađenosti prijedloga sa važećim strategijama i zakonima u datoj oblasti;
imati saglasnost Ministarstva finansija Republike Srpske po pitanju mogućnosti zaduživanja vezanog za pojedinačni projekat;
biti kandidovani posredstvom resornog ministarstva i republičkog koordinatora.
Ukoliko dati uslovi nisu ispunjeni, grant aplikacija neće moći biti upućena u dalјu proceduru.
U skladu sa naprijed navedenim, molimo vas da sve pristigle nacrte grant aplikacija dostavite Ministarstvu za evropske integracije i međunarodnu saradnju, posredstvom elektronske pošte na adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , najkasnije do 3. oktobra 2019. godine.