Najbolje prakse opština

Na ovom mjestu svaka jedinica lokalne samouprave može da pošalje primjere svojih najboljih praksi, koje bi bile od koristi našim članicama. Ovdje može biti prikazano kako ste postigli unaprijeđenja u organizaciji, radu, funkcionisanju, upotrebi savremenih tehnologija ili na koji ste način riješili neki problem.


Grad Bijeljina može služiti kao primjer jedinice lokalne samouprave koja je dobro uredila pitanje stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih. Kako bismo i drugim gradovima/opštinama pomogli da unaprijede stanje u ovoj oblasti, na prijedlog Saveza opština i gradova Republike Srpske, Grad Bijeljina je stavio na raspolaganje previlnik kojim je uređena ova oblast