Opština Teslić-Stambeno zbrinute dvije romske porodice

grb-teslic1.avgust 2014A – Načelnik opštine Teslić, Milan Miličević, potpisao je danas ugovore sa dvije romske porodice i uručio im klјučeve od dva novosagrađena stambenih objekata  u naselјu Đulići. Ukupna vrijednost ovog projekta je 137.000 KM, od čega je Ministarstvo za lјudska prava i izbjeglice BiH obezbijedilo 99.000 KM, a Opština Teslić 38.000 KM.
Projekat pod nazivom „Stambeno zbrinjavanje najugroženijih romskih porodica u Tesliću“, podrazumijevao je, pored izgradnje dva pomenuta objekta i rekonstrukciju još osam postojećih objekata porodica Roma.
Prema riječima načelnika opštine Teslić, Milana Miličevića, projekat stambenog zbrinjavanja ugroženih romskih porodica je jedan kontinuiran projekat, koji traje već duži niz godina i u sklopu kojeg je do sada napravlјeno pet kuća, tri u prvoj fazi i dvije u toku ove godine, koje su po ranije raspisanim konkursima i tenderima dobile dvije porodice. „Zadovolјstvo je danas učiniti srećnim ove dvije porodice da imaju uslove za jedan dostojan život i moram reći da je partner u ovom projektu bio i Centar za socijalni rad opštine Teslić, koji je za svoj rad dobio najviše ocjene u ovom projektu“ rekao je Miličević i dodao
„ukupan broj porodica koje žive u teškim uslovima je oko 30, a najugroženijih je deset. Ovaj projekat se i dalјe nastavlјa, nadam se u saradnji sa istim Ministarstvom i nadam se da će oni u narednim godinama biti stambeno zbrinuti“ – zaklјučio je Miličević.
Nedžad Huseinović, čija je porodica danas dobila jednu od novosagrađenih kuća, zahvalio se svim učesnicima u ovoj donaciji, prije svega Načelniku opštine Teslić, rekavši da je njegova četvoročlana porodica živjela u veoma lošim uslovima, u jednoj sobi. „Sada je sve bolјe, moći ću u bolјim uslovima da živim sa svojom porodicom“ – rekao je Huseinović.
Opština Teslić je 2010. godine implementirala projekat izgradnje tri romske kuće na lokaciji sela Đulići, za tada odabrane najugroženije porodice Roma u Tesliću. Vrijednost ovog projekat iznosila je 141.000 KM.
2014-08-01-teslicromikuce