LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Prioritet obnova postojećih nasipa

grb-bijeljinaAktivnosti na projektovanju sistema za odbranu od poplava i hitne mjere na popravci oštećenih nasipa bile su najvažnije teme razgovora gradonačelnika Bijeljine Miće Mićića sa pomoćnikom ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za resor voda Mihajlom Stevanovićem, predstavnicima ovog Ministarstva i Javne ustanove „Vode Srpske“.
Kao prioritetne tačke za sanaciju odbrambenih objekata su označeni Topolovac, Visoč i Rača na Savskom nasipu, Orlovo polje na Drinskom nasipu, kao i kanali Dašnica, Glogovac i Majevički obodni kanal, nakon čega bi trebalo početi aktivnosti za trajno rješavanje problema izlivanja vodotoka na teritoriji Grada Bijeljina, istaknuto je tokom razgovora.
Pomoćnik ministra poljoprivrede za resor voda Mihajlo Stevanović je istakao da je master-plan za zaštitu od poplava, koji je izradio Grad Bijeljina, dobra polazna tačka za planiranje izgradnje sistema za odbranu od poplava:
-    Ministarstvo je raspisalo tender za izbor ponuđača za izradu projektne dokumentacije za Drinski nasip čija izgradnja bi trebalo da počne 2015. godine i da se finansira sredstvima iz kredita Svjetske banke. Dužina nasipa od Glavičica do Balatuna treba da bude 33 kilometra, a radovi će vjerovatno biti izvođeni po fazama, počev od najugroženijih dijelova obale, najavio je Stevanović.
Drugi važan vodni objekat čija rekonstrukcija je u planu je Majevički obodni kanal, Dašnica i ostali unutrašnji kanali, za šta će biti korišćena sredstva Evropske investicione banke, a najavljena je i izgradnja nasipa kod Novog i regulisanje vodotoka rječica Gnjice i Lukavca. Po riječima pomoćnika ministra, izgradnja sveobuhvatnog sistema za zaštitu Semberije od poplava bi trebalo da bude završena do 2017. godine.
Gradonačelnik Mićić je istakao da će Gradska uprava, iako nema nadležnost u ovoj oblasti, pomoći prilikom izrade planske dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, jer je trajno rješavanje problema poplava, prije svega, u interesu stanovnika Semberije:
-    Nadam se da će i Ministarstvo održati riječ i prije jesenjih padavina završiti najhitnije radove, a da će izgradnja nasipa početi sljedeće godine, kako su i najavili, izrazio je svoje očekivanje Gradonačelnik Mićić.
2014-08-04-bijeljina
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA