Radionica na temu javnog zagovaranja

Bijeljina-Radionica na temu javno zagovaranje za predstavnike Saveza organizovana je 11.-12.9.2019 u Bijeljini, Etno selo Stanišići, u okviru projekta “Jačanja kapaciteta saveza opština u BiH” „Jačanje saveza opština i gradova u BiH“, a koji podržavaju Vlade Švedske i Švajcarske u BiH, uz partnerstvo sa Švedskim savezom lokalnih i regionalnih vlasti (SALAR).
U fokusu radionice bili su pojmovi zagovaranja I lobiranja te izrada plana zagovaranja za konkretne primjere. Umijece ubjedjivanja I odlike javnog zagovarača takođe je bila jedna od tema radionice.
Interna radionica Plan zagovaranja 1
Interna radionica Plan zagovaranja 2