LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

III sastanak Mreže praktičara za poslove sa mjesnim zajednicama

SARAJEVO-U Sarajevu je 15.oktobra 2019.godine održan zajednički sastanak Mreža praktičara/koordinatora zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave koji se bave poslovima mjesnih zajednica, u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Saveza općina i gradova Federacije BiH, a uz podršku Projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini", koji finansiraju Vlade Švajcarske i Švedske, a provodi Razvojni program ujedinjenih nacija - UNDP.
Tema sastanka bila je "Uloga mjesnih zajednica u pripremama i provođenju mjera zaštite i spašavanja u slučaju prirodnih nepogoda". Skupu je prisustvovalo preko 60 predstavnika iz lokalnih zajednica BiH. Predstavnici entitetskih uprava civilne zaštite su predstavili zakonski okvir sa posebnim naglaskom na prava i dužnosti građana u sistemu zaštite i spašavanja, kao i trenutne planove za zaštitu od prirodnih nepogoda. Predstavljeni su i primjeri dobre prakse jedinica lokalne samouprave za unaprijeđenje mjesnih zajednica u pripremama sprovođenju mjera zaštite ispašavanja ljudi i materijalnih dobara kroz prezentacije predstavnike civilne zaštite Grada Bijeljina i predsjednika doborovoljnih vatrogasnih društava Olovo i Visoko. Takođe predstavnik projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” je u okviru teme “Efikasno smanjenje rizika od katastrofa u jedinicama lokalne samouprave I mjesnim zajednicama u BIH“ predstavio urađenu Analizu pravnog okvira, planskih dokumenata i praksi.
Zaključke sa sastnka Mreže možete preuzeti OVDJE
DSC 0128
 
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA