Javni poziv namijenjen organizacijama civilnog društva

Ovim putem vas želimo informisati da su Centri civilnih inicijativa (CCI), objavili javni poziv namijenjen organizacijama civilnog društva (udruženjima i fondacijama) iz BiH da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na borbu protiv korupcije. 
Fokus potencijalnih projektnih prijedloga treba biti na uključivanju građana u antikorupciono djelovanje i rješavanje konrektnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti. 
Iako je javni poziv otvoren kontinurano, odnosno do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove, pozivamo sve zainteresovane organizacije da pristupe podnošenju svojih prijedloga projekata i to putem on-line platforme  http://tender.protivkorupcije.ba/ . 
Više informacija o ovom pozivu, pristigla pitanja i odgovore, te neophodnu dokumentaciju za apliciranje, možete preuzeti na web stranci CCI tj. putem linka  http://www.cci.ba/focus/1/41/78.html
Ovaj javni poziv se realizuje u okviru projekta "Podrška građanima u borbi protiv korupcije" (ACFC) koji implementiraju Centri civilnih inicijativa (CCI), te partnerske organizacije Transparency International BiH (TI BiH) i Centar za razvoj medija i analize (CRMA), a finansijski je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).