LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

IZBOR NAJBOLJIH PRAKSI u okviru ReLOaD partnerskih jls

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)  u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske (SOG RS) i Savezom općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine  (SOG FBiH) provodii odabir najboljih praksi u okviru  ReLOaD partnerskih jedinca lokalne samouprave (JLS) i to iz dvije oblasti:
Transparentno finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta JLS i
Uključenje građana u procese donošenja odluka
Cilj ove aktivnosti je da se najbolje prakse prepoznaju i promovišu te se na taj način  podstaknu i druge JLS da uvode transparentne procedure u proces dodjele sredstva za OCD kao i za informisanje i uključenje građana u proces donošenja odluka.
Entitetski savezi su u saradnji sa ReLOaD projektom, razvili kriterijume, matricu za bodovanje te upitnik za ReLOaD partnerske JLS. Prilikom definisanja kriterijuma vodilo se računa o razlikama između razvijenih i manje razvijenih JLS.  Takođe, pored toga što se u kvantitativnom smislu mjerila dodjela sredstava na transparentan način i putem projektnog pristupa, vodilo se i računa da bodovni sistem reflektuje i značajne suštinske promjene i napretke koje je neka JLS napravila (npr. dodjela sredstava po principima LOD metodologije za boračku populaciju koja se smatra posebno izazovnom i politički osjetljivom grupacijom), vrijednost pojedinačnih projekata koje JLS dodjeljuje i drugo.
Prakse koje se primjenjuju u JLS su bile verifikovane na osnovu odgovora u upitniku, koji je proslijeđen svim partnerskim JLS .  Nakon što su zaprimljeni odgovori i izvori verifikacije, komisija sačinjena od predstavnika ReLOaD projekta, SOG RS i SOG FBiH izvršila je ocjenjivanje po kriterijima i napravila preliminarnu rang listu JLS koje imaju najbolje prakse u oblasti transparentnog finansiranja i uključenja građana u procese donošenja odluka.
ReLOaD projekat je u saradnji sa SOG RS i SOG FBiH prvobitno planirao da organizuje ceremoniju za dodjelu priznanja i proglašenja najboljih praksi u obje gore navedene oblasti, međutim uslijed novonastalih vanrednih okolnosti, odražavanje ceremonije neće biti moguće te će se primijeniti alternativni načini za  dodjelu priznanja i promocija najboljih praksi.
ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA