Održana sjednica Predsjedništva Saveza

GRADIŠKA-U sklopu dnevnog reda 69.sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, koja je održana je 18.juna 2020.g. u gradu Gradiška, razmatrana su slelјeća pitanja: inicijativa Ministarstva prosvjete i kulture u vezi mogućnosti adaptacije i rekonstrukcije prostorija osnovnih škola radi organizovanja programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja; Ekonomski uticaj COVID-19 na budžete jedinica lokalne samouprave; Izvještaj o radu Saveza za period 01.01.-31.05.2020.gosine; Prijedlog Amblema Saveza opština i gradova Republike Srpske; Nacrt Statuta Saveza opština i gradova Republike Srpske; Aktuelna pitanja primjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave; Inicijativa opštine Novi Grad za izmjene Zakona o porezu na nepokretnost; Inicijativa opštine Petrovo i drugo. Nakon pozdravnog obraćanja gradonačelnika Gradiške, Zorana Adžića, prezentiran je i „Sistem objedinjene naplate komunalnih usluga grada Gradiška“.
Predsjednštvo je između ostalog konstatovalo da su jedinice lokalne samouprave za vrijeme pandemije korona virusa pretrpjele značajne budžetske gubitke, poreskih i neporeskihh prihoda, i izrazile očekivanja da će Vlada Republike Srpske pomoći opštinama i gradovima u saniranju dijela budžetskih gubitaka. Takođe, Predsjedništvo predlaže da je potrebno omogućiti veću prohodnost javnih komunalnih preduzeća prema Kompenzacionom fondu i Garantnom fondu Republike Srpske. U sklopu ove tačke dnevnog reda Božana Šlјivar, načelnik Odjelenja za finansije grada Banja Luka, prezentirala je upravlјanje finansijama u gradu Banja Luka prema metodologiji Svjetske banke. U vezi pripema za održavanje naredne Skupštine Saveza zaklјučeno je da se ona može održati i elektronskim putem, ukoliko i dalјe budu na snazi mjere ograničenja broja učesnika na na javnim skupovima.
Sjednici Predsjedništva je prisustvovala i gospođa Senka Jujić, novoimenovani ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske, koja je u svom obraćanju istakla da je Savez opština i gradova Republike Srpske strateški partner Ministarstvu uprave i lokalne samouprave i Vladi Republike Srpske, očekujući uspješnu saradnju u narednom periodu.
IMG-b4220154aece171934ea80603eb203a1-V