LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Predstavljena Analiza grada Banja Luka

U Gradišci, 18.juna 2020.godine održana je 69. sjednica Predsjedništva Saveza opština i gradova Republike Srpske, na kojoj je u okviru tačke dnevnog reda, Ekonomski uticaj pandemije COVID-19 na budžete jedinica lokalne samouprave, održana prezentacija „Potencijalni uticaj pandemije COVID-19 na finansijsko stanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini-Razvijanje alternativnih finansijskih scenarija za grad Banja Luka“.
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Svjetskom bankom implementira treću fazu projekta ,,Jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi“ koji provodi i finansira Institut Svjetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije. Program je usmjeren na jačanje kapaciteta za urbani razvoj u Jugoistočnoj Evropi.
Goran Rakić, iz Saveza opština i gradova Republike Srpske predstavio je Metodologiju po kojoj je rađena Analiza grada Banja Luka. Naime, usled djelovanja pandemije COVID-19 Svjetska banka razvila je dodatni instrument u okviru postojećeg alata za samoprocjenu opštinskih finansija-MFSA. Za pilot opštinu, odnosno grad iz Republike Srpske izabran je grad Banja Luka. Predstavnici grada uz podršku Saveza i regionalnog eksperta Svjetske banke razvili su dokument Potencijalni uticaj pandemije COVID-19 na finansijsko stanje lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini-Razvijanje alternativnih finansijskih scenarija za grad Banja Luka.
Ovaj dokument predstavlja analizu finansijskog stanja Grada Banja Luka, te obuhvata tri moguća scenarija u narednom period u vezi sa budžetom Grada (nulti, optimistički, pesimistički), a uvažavajući negativne finansijske posljedice nastale zbog djelovanja epidemije COVID-19. U skladu sa navedenim, dokument predstavlja pregled promjena u glavnim grupama prihoda, te analizira izmjene na rashodovnoj strani budžeta, a zbog smanjenog priliva sredstava nastalih zbog epidemije COVID-19.
Nulti scenario podrazumjeva početni usvojeni plan za Grad Banja Luka za 2020. i projekcije za 2021. godinu, pod pretpostavkom da nije bilo djelovanja epidemije COVID-19 i pojave ekonomske recesije, odnosno, krize.
U okviru optimističkog scenarija, polazi se od pretpostvake da je došlo do negativnih trendova zbog epidemije COVID-19, ali daće do normalizacije stanja doći već početkom trećeg kvartala tekuće godine, jer je ukinuto vanredno stanje od strane entiteskih vlasti, te dolazi do pokretanja privrednih aktivnosti i otvaranja ekonomije.
Pesimistički scenario polazi od pretpostavke da će se kriza nastaviti tokom cijele 2020. godine, uz postepeni oporavak makorekonomskih pokazatelja u 2021. godini.
Na kraju dokumenta dat je pregled mjera koje se mogu primjeniti u cilju pokušaja da se stabilizuju lokalne finansije gradova i opština u Republici Srpskoj, kako sa Entitetskog tako i sa nivoa lokalne zajednice.
Načelnik Odjeljenja za finansije grada Banjaluka Božana Šljivar koja je izvršila prezentaciju Analize grada Banja Luka navela je da je u 2019. godini ostvaren suficit u gradskom budžetu, što će sigurno pomoći u prevazilaženju problema koji su nastali zbog epidemije virusa korona.
“Značajan je pad gradskih budžetskih prihoda u prvom kvartalu ove godine, što je nastavljeno u maju i junu. Sa današnjim danom imamo oko 13 miliona KM manje u gradskoj kasi, što je veliki iznos, a ostvareno je oko 85 odsto planiranih budžetskih prihoda”, navela je načelnica Odjeljenja za finansije grada Banjaluka.
Ona je istakla da je iz navedenih razloga prije uobičajenog vremena odlučeno da se ide u rebalans budžeta, te da je ono što izdvaja Banjaluku to što uprkos smanjenju prihoda nije smanjila budžetski okvir.
Savez opština i gradova Republike Srpske će u narednom periodu u saradnji sa predstavnicima grada Banja Luka i Radnom grupom za finansije razviti dokument koji će kao rezultat imati set mjera koje jedinice lokalne samouprave mogu implementirati u cilju stabilizacije lokalnih finansija.
IMG 2327
IMG 2324

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA