LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Fond solidarnosti Republike Srpske odoborio 30 miliona KM za jls

Odluka Fonda solidarnosti Republike Srpske da odobri sredstva u iznosu od 30.000.000KM za pokriće budžetskih gubitaka jedinica lokalne samouprave, koji su nastali kao posledica negativnih uticaja pandemije COVID-19 na lokalne finansije, rezultat je između ostalog i velikog zalaganja Saveza opština i gradova Republike Srpske.
Savez je već u toku maja mjeseca ove godine prikupio podatke o kretanjima poreskih i neporeskih prihoda u jedinicama lokalne samouprave i pripremio analizu koja je pokazala značajne budžetske gubitke lokalnih zajednica, posebno indirektnih poreza u toku aprilu i maja mjeseca, što je posebno otežalo funkcionisanje nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština.
Zastupajući ravnopravno interese svih jedinica lokalne samouprave, Savez je opština i gradova Republike Srpske je pokrenuo nekoliko inicijativa ka Vladi Republike Srpske sa cilјem da ona pomogne u saniranju budžetskih gubitka opština i gradova. S tim u vezi smo i putem javnih nastupa u elektronskim i štampanim medijima informisali javnost i zainteresovane strane o negativnim ekonomskim uticajima korona virusa na lokalne finansije.
Na sjednici Predsjedništva Saveza, koja je održana 18.juna 2020.godine, doneseno je nekoliko značajnih zaklјučaka koji su upućeni Vladi Republike Srpske: da se zatraži da Vlada Republike Srpske pomogne u saniranju budžetskih gubitka opština i gradova, na način da se sredstva raspodjele shodno koeficijentima za raspodjelu indirektnih poreza; da se javnim komunalnim preduzećima omogući prohodnost ka Kompenzacionom fondu i Garantnom fondu Republike Srpske i da se granica kreditnog zaduženja jedinica lokalne samouprave poveća sa 18% na 25% u odnosu na budžete opština i gradova.
                Zahvalјujući velikom razumjevanju Vlade Republike Srpske i Fonda Solidarnosti, odobrena su sredstva u iznosu od 30.000.000.KM za pokriće budžetskih gubitaka jedinica lokalne samouprave, nastalih kao posledica uticaja COVID-19.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA