LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Konferencija Svjetske banke "Dijalog gradova i gradonačelnika"

logo_SOGRSBeč, 23-25. januar 2013 - Konferenciji Svjetske banke koja je održana u Beču na poziv organizatora prisustvovali su predstavnici Republike Srpske odnosno predstavnici Saveza opština i gradova i predstavnici grada Banja Luka i grada Prijedor. Pored predstavnika iz Republike Srpske Konferenciji su prisustvovali gradonačelnici iz zemalja jugo-istočne evrope kao i neki načelnici uključeni u " Dijalog od grada do grada".
Glavni fokus konferencije bio je Dijalog sa načelnicima iz jugo-istočne Evrope o liderstvu, urbanom upravljanju i izazovima u jugo-istočnoj Evropi, sa tematskim fokusom na dobro upravljanje, opštinske finansije i urbano planiranje.
Delegaciju iz Republike Srpske činili su:
  • Dejan Vujić, odjeljenje za finansije grad Banja Luka;
  • Jelena Pavlović, odjeljenje za urbanizam grad Banja Luka;
  • Nevenka Lučar, odjeljenje za finansije grad Prijedor;
  • Marinko Tadić, odjeljenje za finansije grad Prijedor;
  • Brano Jovičić, generalni sekretar SOGRS i
  • Goran Rakić, vss za budžet i finansije SOGRS.
Moderator konferencije bio je Greg Clark, predsjedavajući OECD, LEED foruma koji je tokom dva radna dana fenomenalno vodio i usmjeravao učesnike fokusirajući ih na prave teme: Iz mnoštva korisnih prezentacija gradova i njihovih primjera tranzicije posebno su za nas bili interesantne prezentacije grada Barselone, Torina, Beča kao i prezentacija opštine Inđija.
Gospođa Jelena Pavlović iz odjeljenja za urbanizam grada Banja Luka učestvovala je u okviru foruma na temu "Vodič za urbani zavoj: Usaglašavanje javnog i privatnog interesa". Pored grada Banja Luke u okviru ovog foruma učestvovali su i predstavnici Beograda, Istoga i Peći. Gospođa Pavlović iznijela je niz zanimljivih primjera iz grada Banja Luka vezanih za vrijednost zemljišta odnosno izgradjenih objekata u različitim zonama u gradu. Naime, investitori u Banja Luci ostvaruju 3-4 puta veći profit gradeći u i gradskoj zoni nego na periferiji grada. Na kraju svog izlaganja gospođa Pavlović fokusirala se na neophodnost obuka na svim nivoima u Republici Srpskoj dakle Vlada, JLS i planerske kuće, na neophodnost izrade Zoning planova i nastavka dijaloga sa centralnim vlastima.
Gospodin Brano Jovičić, generalni sekretar SOGRS učestovao je u okviru okruglog stola na temu "Urbano planiranje i zemljišni menadžment" zajedno sa predstavnici 5 gradova iz zemalja iz okruženja kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija koje djeluju na tim područjima.
Gospodin Jovičić naglasio je da je Bosna i Hercegovina zemlja u tranziciji i da su u toku takozvane izmjene "zemljišne administracije". Savez opština i gradova Republike Srpske ima potpisan Memorandum o saradnji sa Vladom Republike Srpske i savez će se u ovom procesu nametnuti kao respektibilan partner u daljoj reformi.
U okviru Konferencije imali smo čast da budemo gosti gradonačelnika Beča u predivnoj gradskoj kući Rathaus, Wappensaal gdje su nas pored domaćina predstavnika grada Beča pozdravili i predstavnici Ministarstva finansija Austrije.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA