Posjeta Srpcu

grb-srbacPredstavnici Saveza opština i gradova RS i CDMA-projekta jačanja kapaciteta saveza opština i gradova u BiH, posjetili su u četvrtak, 4. aprila 2013. godine opštinu Srbac i sa načelnikom Opštine Dragom Ćirićem i njegovim saradnicima razgovarali o saradnji Saveza i opštine Srbac.
U razgovoru je istaknuta namjera Saveza da se približi svojim članicama, neposredno upozna s problemima funkcionisanja lokalne uprave i mogućnostima daljnje saradnje.
2013-04-04-posjeta_srpcuTakođe, Savez je iskoristio priliku da upozna predstavnike opštine s uslugama koje Savez pruža svojim članicama, trenutnim aktivnostima, posebno s inicijativama koje se odnose na izmjene i dopune zakonske regulative od značaja za lokalne zajednice, te da ukaže na potrebu većeg angažovanja opština u davanju ovakvih inicijativa i učestvovanju u javnim raspravama u postupku donošenja propisa.
2013-04-04-posjeta_srpcu-2Gosp. Ćirić je upoznao predstavnike Saveza s oblastima koje su u opštini Srbac ocijenjene kao prioritetne, s problemima s kojima je ova lokalna uprava suočena, ali i sa planovima i projektima koji bi uticali na povećanje zaposlenosti i poboljšanje života građana ove opštine.
2013-04-04-posjeta_srpcu-3Na kraju posjete zajednički su definisani načini za poboljšanje saradnje opštine i Saveza, kao i  oblasti u kojima Savez može pomoći opštini u ostvarivanju njenih interesa.
Inače, ovo je prva od planiranih radnih posjeta Saveza svojim članicama, čiji je cilj jačanje saradnje i promocije usluga Saveza (posebno Pravnog i Finansijskog savjetovanja), kao i prikupljanja informacija o potrebama i zahtjevima članica prema Savezu.