Održana obuka odbornika u opštini Gradiška

logo_SOGRSgrb-gradiska22.04.2013. godine u sali skupštine opštine Gradiška u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske, a uz podršku OSCE-a i UNDP-a održan je uvodni seminar na temu “Šta odbornici treba da znaju o lokalnoj samoupravi“.
Naime, Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta “Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave” organizuje obuke za novoizabrane zvaničnike, dakle načelnike opština i odbornike.
Obuka je namijenjena izabranim odbornicima sa ciljem upoznavanja odbornika sa:
  • nadležnostima organa jedinice lokalne samouprave;
  • strukturom i funkcionisanjem lokalne vlasti;
  • saradnjom sa drugim nivoima vlasti;
  • osnovama budžeta i
  • drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcije odbornika i skupštine JLS.
Učesnici seminara su između ostalog imali priliku da se upoznaju sa normativnim okvirom i nadležnostima lokalne samouprave, osnovnim elementima upravljanja budžetom, izazovima i prednostima lokalne demokratije, saradnje sa građanima i nevladinim organizacijama.
Na obuci je učesnicima podjeljen priručnik „Lokalna samouprava od A do Š“ koji predstavlja polazni materijal za obuku i pruža detaljnije informacije o nadležnostima lokalne samouprave, strukturi i funkcionisanju lokalne vlasti. Po završetku obuke učesnici su dobili sertifikate.
Predavač na današnjoj obuci bila je gospođa Svjetlana Marković, v.d. sekretara skupštine opštine Srebrenica.