Održane regionalne radionice sa lokalnim povjerenicima Saveza

logo savez novi1        AMCS Logo

U okviru projekta “Podrška savezima opština i gradova-AMCS“, koji savezi opština i gradova provode u saradnji sa misijom OEBS-a, održane su tri regionalne radionice koje su okupile lokalne povjerenike Saveza opština i gradova Republike Srpske. Radionice su održane u Tesliću, 10. septembra, na Jahorini, 11. septembra i u Trebinju,  13. septembra.

Cilj organizovanja radionice je poboljšanje komunikacije i saradnje Saveza sa jedinicama lokalne samouprave putem lokalnih poverenika.

U prvom dijelu programa radionica prezentovan je rad Saveza opština i gradova Republike Srpske, kao i  projekat AMCS, dok su u drugom dijelu programa lokalni povjerenici imali mogućnost da daju svoje prijedloge i sugestije na koji način oni mogu doprinijeti boljoj saradnji njihovih jedinica lokalne samouprave i Saveza. Usvojene su i preporuke za budući rad.

Tokom održavanja radionice u Tesliću, predsjednik Saveza, Mićo Mićić rekao je da povjerenici predstavljaju sponu između Saveza i lokalnih zajednica i da je vrlo važno da ovi ljudi budu kvalitetno osposobljeni za svoj zadatak.
"Povjerenik je praktično oficir za vezu između Saveza opština i gradova i lokalne zajednice iz koje on potiče. Negov zadatak je da pomogne obostrano, kako bi Savez znao koji su to problemi lokalne zajednice, ali da pomogne i svojoj lokalnoj zajednici u smislu rješavanja globalnih pitanja u kojima učestuje Savez", istakao je Mićić.

Generalni sekretar Saveza opština i gradova Republike Srpske Aco Pantić rekao je da je Savez uključen u nekoliko vrlo značajnih  projekata koje podržavaju međunarodne organizacije u BiH, među kojima je i projekat "Podrška savezima opština i gradova".
Generalni sekretar smatra da je uloga lokalnih povjerenika izuzetno značajna, jer predstavljaju prvu kontakt osobu između Saveza opština i gradova i jedinica lokalnih samouprava.
"Jedinice lokalnih samouprava u posljednje vrijeme nalaze se pred brojnim izazovima koji se tiču finansiranja lokalnih zajednica i prenosa nadležnosti sa republičkog na lokalni nivo, tako da će u svemu tome uloga Saveza opština i gradova, pa i lokalnih povjerenika, u narednom periodu biti sve značajnija", naglasio je Pantić.
On je izrazio zahvalnost Misiji OEBS-a u BiH za podršku u provođenju ovog projekta.

Lokalni povjerenici Saveza opština i gradova Republike Srpske (SOGRS)  na radionicama održanim u periodu od 10. do 13. septembra 2013. godine, a u okviru projekta Podrška savezima opština i gradova AMCS, dali su preporuke za poboljšanja saradnje sa jedinicama lokalne samouprave. Objedinjene preporuke, koje će biti prezentirane na Predsjedništvu Saveza opština i gradova su:

•         Jačati mrežu lokalnih povjerenika SOGRS

•         Redovno nominovati priče o dobrim praksama u JLS putem povjerenika na sajtu saveza

•         Opštinska odjeljenja trebaju da dostavljaju sugestije za unapređenje rada saveza i

           pružanja usluga JLS putem povjerenika

•         Probati osigurati kontinuitet u angažmanu lokalnih povjerenika

•         Uraditi prezentaciju rada SOGRS zaposlenima unutar opština, putem povjerenika

•         Redovno informisati lokalne povjerenike o aktivnostima SOGRS

•         Uvesti stimulaciju (materijalnu ili nematerijalnu) za rad lokalnih povjerenika

•         Raditi na jačanju svijesti načelnika o značaju funkcije lokalnog povjerenika

•         Redovno ažurirati informacije

•         Raditi redovan godišnji izvještaj o radu lokalnih povjerenika

•         Sistematizovati mjesto lokalnog povjerenika

•         Ažurirati baze podataka o JLS (kontakti, imena funkcionera, statistički podaci)

•         Dostavljati akta povjerenicima (direktno, i kopirati ih na svu prepisku)

•         Organizovati redovne sastanake povjerenika 

 

 

Radionica u Tesliću, 10. septembar 2013

20130920tesliclp1

20130920tesliclp2

20130920tesliclp3

 

 

Radionica na Jahorini, 11. septembar 2013.

20130920jahorinalp1

20130920jahorinalp2

20130920jahorinalp3

 

Radionica u Trebinju, 13. septembar 2013.

20130920trebinjelp1

20130920trebinjelp2

20130920trebinjelp3

 

 Ovdje možete pogledati tv prilog sa radionice održane u Tesliću:

http://www.youtube.com/watch?v=U2vi1H97Zvg