Obuka odbornika u opštini Donji Žabar

logo savez novi1Za odbornike Skupštine opštine Donji Žabar je u utorak 17. septembra održan jednodnevni uvodni seminar na temu "Šta odbornici treba da znaju o lokalnoj samoupravi" sa ciljem da se odbornici upoznaju sa nadležnostima organa lokalne samouprave, njihovim funkcionisanjem i saradnjom sa drugim nivoima vlasti.

Seminar se realizuje u okviru projekta "Sistem obuke u jedinicama lokalne samouprave", u saradnji sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija(UNDP) i uz podršku OEBS-a, a u organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Odbornici su imali priliku da se upoznaju sa pravima i dužnostima odbornika, normativnim okvirom i nadležnostima lokalne samouprave, osnovnim elementima upravljanja budžetom, elementima upravljanja imovinom jedinica lokalne samouprave, izazovima i prednostima lokalne demokratije, načinima saradnje sa građanima i udruženjima građana.

Na obuci je učesnicima podijeljen priručnik "Lokalna samouprava od A do Š" koji predstavlja polazni materijal za obuku i pruža detaljnije informacije o nadležnostima organa lokalne samouprave, strukturi i funkcionisanju lokalne vlasti. Odbornici su aktivno učestvovali na seminaru i kroz neposredan razgovor imali priliku da dobiju odgovor i objašnjenja u pogledu određenih pitanja iz nadležnosti skupštine i načelnika opštine.

Predavač na obuci je Dragan Vujić, Savjetnik Gradonačelnika Grada Bijeljina.

Po završetku obuke odbornici će dobiti sertifikate.

2013-09-23-odbornici