Posjeta predstavnika SOGRS-a Republici Poljskoj

logo savez novi1Savez opština i gradova Republike Srpske i Savez općina i gradova Federacije BiH, uz podršku CDMA projekta organizovali su studijsku posjetu Republici Poljskoj u periodu od 30.09. – 4.10.2013.godine. Posjeta je bila najmjenjena predstavnicima lokalnih vlasti i predstavnicima oba Saveza, te je delegaciju Bosne i Hercegovine činilo: 9 predstavnika lokalnih samouprava, 3 predstavnika Saveza i 3 predstavnika CDMA projekta.
Cilj studijske posjete Republici Poljskoj je bio da se steknu nova znanja i iskustva, posebno u oblasti lokalne samouprave od zemlje članice Evropske Unije.
Razlog zašto je studijska posjeta organizovana u Republici Poljskoj je činjenica da Republika Poljska ima najveći stepen iskorištenosti predpristupnih fondova EU, kao i to da je prva država iz nekadašnjeg „Istočnog bloka“ koja je izašla iz recesije.
Tokom studijske posjete predstavnici lokalnih samouprava, kao i predstavnici oba Saveza imali su priliku da se sastanu sa:
  • Savezom gradova Republike Poljske;
  • Savezom ruralnih opština Republike Poljske;
  • Savezom kantona R. Poljske;
  • Ministarstvom za administarciju u digitalizaciju R. Poljske;
  • Ministarstvom regionalnog razvoja Republike Poljske;
  • Predstavnicima grada Varšave;
  • Unijom Metropolskih gradova Republike Poljske;
  • I na kraju studijske posjete, upriličen je prijem kod ambasadorice Bosne i Hercgovine gđe. Koviljke Špirić u R.Poljskoj

2013-10-25-poljska4

Učesnici studijske posjete, ocjenili su ovu posjetu kao vrlo bitnu i značajnu za dalji proces razvijanja jedinice za EU Integarcije unutar oba Saveza ali i unutar samih jedinica lokalnih samouprava, i posebno su pohvalili prezentaciju Grada Varšave koja je predstavila korake njihovog priključivanja Evropskoj Uniju objašnjavajući ulogu svih relevatntnih institucija u ovom procesu (ministarstava, kantona, gradova, Saveza i sl.).
2013-10-25-poljska5
Prijem kod Ambasadorice gđe. Koviljke Špirić je rezultirao budućom saradnjom između JLS-ova iz BiH i Ambasade u Poljskoj, koja bi radila na spajanju gradova/opština iz Poljske sa gradovima/opštinama iz BiH, i time jačala saradnju dvije zemlje i razmjenu dobrih praksi.
 2013-10-25-poljska1
2013-10-25-poljska2
 
 2013-10-25-poljska3
2013-10-25-poljska6