LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Održane regionalne konferencije predsjednika skupština i sekretara skupština opština/gradova - u okviru projekta "Podrška savezima opština i gradova-AMCS"

logo savez novi1 AMCS Logo
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH, a uz podršku misije OEBS-a u BiH implementira projekat „Podrška savezima opština i gradova“. Jedan od osnovnih ciljeva projekta jeste jačanje veze Saveza opština i gradove Republike Srpske sa svojim članicama putem saradnje  sa skupštinama opština/gradova, odnosno sa predsjednicima skupština i sekretarima skupština opština/gradova.
Tim povodom,  Savez opština i gradova Republike Srpske organizovao je sastanke  pod nazivom „Regionalna konferencija predsjednika skupština i sekretara skupština opština/gradova“. Konferencije su održane na Jahorini u hotelu Termag, 10. decembra 2013.g. i u Banja Luci u hotelu Talija, 12. decembra 2013.g.
2013-12-12-sogrs 071
Cilj održavanja ovog tipa konferencija je da se u direktnom kontaktu sa predsjednicima i sekretarima skuština opština/gradova usaglase modeli buduće saradnje i usluga koje Savez pruža skupštinama opština/gradova. Učesnici konferencija su pokušali da nađu načine za efikasniju saradnju Saveza sa lokalnim zajednicama u budućnosti.
Cilj je razmjena iskustava i unapređenje saradnje između Saveza i lokalnih zajednica, a generalna ideja koja bi trebalo da proistekne iz rada konferencije je formiranje mreže predsjednika skupština opština i gradova RS.
2013-12-12-sogrs 087

Na Regionalnoj konferenciji predsjednika i sekretara skupština opština/gradova koja je održana na Jahorini istaknuta je potreba da se u rad Saveza opština i gradova Republike Srpske značajnije uključe i predsjednici lokalnih parlamenata, rekao je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić.

„Ovo je početni sastanak o toj temi. Do sada su u radu Saveza samo načelnici opština imali pravo glasa, ali ne i predsjednici i sekretari skupština. Cilj je da se dodatno ojača Savez i uspostavi bolja saradnja preko saradnje Saveza i predsjednika skupština opština“, rekao je Lučić.

2013-12-12-sogrs 098

Generalni sekretar Saveza, Aco Pantić, tokom konferencije u Banjoj Luci istakao je da se planira održavanje godišnjeg tipa konferencija gdje bi predsjednici I sekretari skupština opština I gradova razmjenjivali iskustva te bi se na taj način unapređivala  oblast međuopštinske saradnje.
Predsjednik skupštine grada Banja Luka, Budimir Balaban je rekao da očekuje utvrđivanje modela za saradnju Saveza I lokalnih zajednica a potom I teme koje su aktuelne za rad u lokalnim zajednicama. Bitno je,  rekao je,  da se na početku razmjene dobre prakse jer sigurno je da jedni od drugih imaju šta da nauče.
2013-12-12-sogrs 111
Održavanje ovakve konferencije pozitivnim su ocijenili i predstavnici lokalnih zajednica, ali i republičkih tijela iz oblasti lokalne uprave.
Mirko Kojić, predsjednik Odbora za lokalnu samoupravu NSRS naglasio je da Odbor ima izuzetno dobru saradnju sa Savezom I da se zajednički trude da zastupaju interese lokalnih zajednica pred Narodnom skupštinom Republike Srpske.
2013-12-12-sogrs 124
U toku konferencije, učesnici su se osvrnuli i na izmjene zakona o lokalnoj samoupravi, koje se odnose na status funkcionera.
Bilo je govora i o problemu prenosa nadležnosti sa republičkog na lokalni nivo, pri čemu je Savez zauzeo jedinstven stav da se u narednom periodu na vrše takvi prenosi – bez obezbjeđivanja osnovnih izvora finansiranja.
 2013-12-12-sogrs 148
Tv prilog o održanom događaju emitovan je u okviru emisije "Srpska danas" na Radio Televiziji Republike Srpske, 12.decembra 2013.
 

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA