LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Gender Centar Vlade RS - regionalni sastanci u 5 opština

logoVladaRSlogo savez novi1Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS, u partnerstvu sa Savezom opština i gradova RS u 2014. godini počeo je sa sprovođenjem programa podrške lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj u izradi lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova za period 2014-2015, a u skladu sa Gender akcionim planom BiH za period 2013-2017, usvojenim od strane Savjeta ministara BiH u 2013. godini. Ovaj proces je podržan i od strane OSCE misije u BiH.
Program podrške u izradi lokalnih akcionih planova će se realizovati u periodu od 01. februara do 30. septembra tekuće godine. U periodu od 12.02-25.02. održano je pet inicijalnih regionalnih sastanaka (Laktaši 12.02, Doboj 14.02, Istočna Ilidža 18.02, Bijeljina 21.02. i Trebinje 25.02), tokom kojih je detaljno predstavljen Program podrške izradi lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova u 2014. godini. Sastancima su prisustvovali predstavnici administrativnih službi, kao i opštinskih komisija za ravnopravnost polova, predstavnici Saveza opština i gradova RS, te OSCE misije u BiH. Pored predstavljanja Programa, cilj ovih sastanaka je bio i identifikacija 20-tak opština koje će biti uključene u projekat, te izvršenje svih pripremnih (logističkih) aktivnosti za uspješno sprovođenje nastavka projektnih aktivnosti. Opštinama u Republici Srpskoj, koje izrade lokalne akcione planove za ravnopravnost polova i usvoje iste na sjednici SO-e tokom predviđenog perioda trajanja programa, će svečano biti uručeni sertifikati „Stvarno ravnopravno“ od strane OSCE misije u BiH čime se standardizuje cjelokupan proces, a i utiče na porast imidža lokalnih zajednica ne samo na lokalnom nivou, nego i šire unutar međunarodne zajednice prisutne u BiH.

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA