LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Modeli opštinskih akata

logo savez novi1Modeli opštinskih akata kao i Priručnik za organizovanje građanskog učešća koje je Savez opština i gradova Republike Srpske izradio u okviru projekta "Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou", razvijeni su tokom prethodne godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Norveška asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti-KS. Modele je razvila i izradila mješovita radna grupa čiji su sastav činili predstavnici jedinica lokalne samouprave, ministarstva uprave i lokalne samouprave, predstavnici donatora kao i predstavnici Saveza.
Razvijeni su sledeći modeli opštinskih akata:
 
Imajući u vidu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi koje su usvojene 26.novembra 2013. godine, neophodno je bilo modele pomenutih opštinskih akata uskladiti sa novim zakonskim rješenjima.
 
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Misijom OSCE-a organizovao je radni sastanak koji je za cilj imao izradu modela prioritetnih opštinskih akata usklađenih na osnovu izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi.
Savez opština i gradova Republike Srpske izražava punu zahvalnost radnoj grupi projekta „Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou u jedinicama lokalne samouprave“, koja je radila u sastavu:

-        Milanka Šopin, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,

-        Milijana Dragojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,

-        prof. Dr. Mile Dmičić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci,

-        Vinko Đuragić, Grad Banja Luka,

-        Dragan Vujić, Grad Bijeljina,

-        Radenko Čupeljić, opština Šamac,

-        Svjetlana Marković, opština Srebrenica,

-        Ljiljana Perkušić, Misija OSCE-a,

-        Slavica Rokvić, Savez opština i gradova Republike Srpske,

-        Sanja Krunić, Savez opština i gradova Republike Srpske,

-        Goran Rakić, Savez opština i gradova Republike Srpske.

 


Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA