Modeli opštinskih akata

logo savez novi1Modeli opštinskih akata kao i Priručnik za organizovanje građanskog učešća koje je Savez opština i gradova Republike Srpske izradio u okviru projekta "Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou", razvijeni su tokom prethodne godine u okviru projekta koji je finansijski podržala Norveška asocijacija lokalnih i regionalnih vlasti-KS. Modele je razvila i izradila mješovita radna grupa čiji su sastav činili predstavnici jedinica lokalne samouprave, ministarstva uprave i lokalne samouprave, predstavnici donatora kao i predstavnici Saveza.
Razvijeni su sledeći modeli opštinskih akata:
 
Imajući u vidu Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi koje su usvojene 26.novembra 2013. godine, neophodno je bilo modele pomenutih opštinskih akata uskladiti sa novim zakonskim rješenjima.
 
Savez opština i gradova Republike Srpske u saradnji sa Misijom OSCE-a organizovao je radni sastanak koji je za cilj imao izradu modela prioritetnih opštinskih akata usklađenih na osnovu izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi.
Savez opština i gradova Republike Srpske izražava punu zahvalnost radnoj grupi projekta „Jačanje građanskog učešća na lokalnom nivou u jedinicama lokalne samouprave“, koja je radila u sastavu:

-        Milanka Šopin, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,

-        Milijana Dragojević, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave,

-        prof. Dr. Mile Dmičić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci,

-        Vinko Đuragić, Grad Banja Luka,

-        Dragan Vujić, Grad Bijeljina,

-        Radenko Čupeljić, opština Šamac,

-        Svjetlana Marković, opština Srebrenica,

-        Ljiljana Perkušić, Misija OSCE-a,

-        Slavica Rokvić, Savez opština i gradova Republike Srpske,

-        Sanja Krunić, Savez opština i gradova Republike Srpske,

-        Goran Rakić, Savez opština i gradova Republike Srpske.