Pravilnik o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta

logo savez novi1
Poštovane članice,
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dostavilo je Savezu Radnu verziju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta, sa zahtjevom da u roku od 7 dana ovom Ministarstvu dostavite svoje primjedbe i sugestije. Radi lakše preglednosti, u prilogu je prečišćen tekst radne verzije Pravilnika kao i radna verzija Pravilnika sa izmjenama i dopunama.

Napominjemo da je u periodu pripreme Pravilnika Ministarstvo tražilo mišljenje opština i gradova, a svoje primjedbe, u predviđenom roku, poslao je samo Grad Banja Luka. Takođe, Ministarstvo je uzelo u obzir i stavove iznesene na stručnoj raspravi koja je održana 14. februara 2014. godine u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjaluci.

Zbog važnosti ovog Pravilnika, molimo članice da se maksimalno angažuju i svoje primjedbe i sugestije blagovremeno dostave Ministarstvu za prostoro uređenje, građevinarstvo i ekologiju.