Konferencija lokalnih povjerenika

logo savez novi1Na Jahorini je 1. Oktobra 2015. godine održana KONFERENCIJA LOKALNIH POVJERENIKA SAVEZA OPŠTINA I GRADOVA REPUBLIKE SRPSKE. Nakon uvodnih obraćanja i izlaganja, predstavljanja aktivnosti Saveza, održana je i kraća obuka koja se bavila temama javnog nastupa i efikasnog i efektivnog korišćenja Power Point-a.
Finalna sesija (Interna komunikacija - praktični primjeri iz iskustva, Efikasna komunikacija sa centralnim vlastima i Efikasna komunikacija sa lokalnim vlastima) bila je organizovana i sa ciljem formiranja zaključaka koji bi trebalo da unaprijede saradnju i komunikaciju između Saveza i lokalnih samouprava odnosno lokalnih povjerenika.
Poverenici su tokom sesije istakli značajno veći uticaj Saveza u odnosu na prethodni period, kao i mnogo bolju i organizovaniju komunikacija sa lokalnim vlastima.  Ističući različitost između velikih i malih lokalnih samouprava, jedan od istaknutih predloga je bio formiranje sekcije (unutar Saveza) malih i nerazvijenih opština, u okviru koje bi se razmatrala pitanja od značaja za ove opštine i gradove. Takođe, pomenuta je i mogućnost formiranja mreža stručnjaka iz različitih oblasti (urbanizam, zaštita životne sredine i slično) u okviru kojih bi se okupljali stručnjaci i eksperti iz lokalnih samouprava u okviru formiranih mreža.
 
Preporuke sa Konferencije lokalnih povjerenika i prezentaciju na temu "Javni nastup" preuzmite OVDJE
2015-10-01-Jahorina
2015-10-01-Jahorina2