LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Radionica-Promocija tehničke podrške za upravljanje energijom u JLS

logo savez novi1JAHORINA-03. novembra 2015, Savez opština i gradova Republike Srpske održao je radionicu/promociju pod nazivom „Tehnička podrška za upravlјanje energijom u JLS “. Cilј radionice bio je da se predstavinici gradova/opština upoznaju sa dostupnom tehničkom podrškom za upravlјanјe energijom koja je raspoloživa za JLS od strane Saveza opština i gradova RS.
Na događaj su pozvani predstavnici opština/gradova sa hercegovačke i sarajevske regije (od Trebinja do Han Pijeska).Ovog tipa događaj će se održati i u drugim dijelovima Republike Srpske. 
2015-11-3-Jahorina EE
Pozivu su se odazvali predstavnici opština/gradova koji se direktno ili indirektno bave poslovima upravlјanja energijom odnosno energetskim menadžmentom. Učesnici radionice upoznati su sa uslugama podrške uvođenja energetskog menadžmenta u JLS, softverskim rješenjima za energetski menadžment ENMASOFT i alatom za javnu rasvjetu. Radionica je implementirana od strane Saveza opština i gradova RS uz podršku GIZ „Energy efficiancy in Bosnia and Herzegovina“ (GIZ EE in BiH).

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA