LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

POZIV za javne rasprave

Narodna skupština Republike Srpske, na Četvrtoj sjednici, održanoj 21. maja 2015. godine, donijela je zaključke („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/15) o upućivanju na javnu raspravu sljedećih Nacrta zakona:
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj,
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske,
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti,
  • Zakona i izmjeni i dopunama Zakona o sistemu javnih službi i
  • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji.
Naime, budući da se navedenim Nacrtima zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane, Narodna skupština Republike Srpske je ocijenila da je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
S tim u vezi, Ministarstvo finansija, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva i Republička uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske sprovešće objedinjenu javnu raspravu o tekstovima gorenavedenih Nacrta zakona.
Javna rasprava će biti održana prema sljedećem rasporedu:
23. jun 2015. godine, Grad Istočno Sarajevo, u prostorijama Skupštine opštine Pale sa početkom u 11:00 časova,
24. jun 2015. godine, Grad Trebinje, u prostorijama „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje, Amfiteatar, sa početkom u 11:00 časova,
26. jun 2015. godine, Grad Bijeljina, u prostorijama Područne privredne komore Bijeljina, sa početkom u 11:00 časova,
29. jun 2015. godine, Grad Doboj, u prostorijama Područne privredne komore Doboj, sa početkom u 11:00 časova,
30. jun 2015. godine, Grad Prijedor, u prostorijama Hotela Prijedor, sa početkom u 11:00 časova i
1. jul 2015. godine, Grad Banja Luka, u prostorijama Privredne komore Republike Srpske, sa početkom u 11:00 časova.
                                                                                                                                                                       

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA