Održan trening na temu Efikasna organizacija i efikasno upravljanje komunalnim poslovima i priprema infrastrukturnih projekata

Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta “Lokalni lideri u jugoistočnoj Evropi” organizovao je jednodnevnu obuku na temu “Efikasna organizacija i efektivno upravljanje komunalnim poslovima i Priprema infrastrukturnih projekata“ sa ciljem osnaživanja liderskih i upravljačkih kompetencija donosioca odluka na lokalnom nivou i menadžera iz opština i javnih komunalnih preduzeća.
Obuka je organizovana zajedno sa Mrežom lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) u okviru projekta koji obuhvata Srbiju, Hrvatsku, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu sa ciljem poboljšanja upravljanja vodovodnim i komunalnim preduzećima u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Otvoreni regionalni fond GIZ (ORF/MMS).
Obuka je održana 15. aprila 2016.godine u Bijeljini, Etno selo Stanišići, Elas sala, sa početkom u 9 časova.
Obuci je prisustvovalo opštinsko izabrano osoblje i više upravljačko osoblje, te upravljačko osoblje vodovodnih preduzeća.
2016-04-15-Trening LL SEE.jpg2
2016-04-15-Trening LL SEE