LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian

Organizaciona struktura

Organigram-2013Skupština je najviši organ Saveza i čine je svi načelnici opština/gradova članica.

Predsjedništvo je izvršni organ Savezakoji broji 19 članova

Nadzorni odbor Saveza ima tri člana, predsjednika i dva člana sa mandatom od dvije godine.

Odbori i sekcije se osnivaju odlukom Predsjednistva.

Stručnu službu čine zaposleni u kancelarijama u Banjaluci i Bijeljini. U kancelariji u Bijeljini su zaposlena četiri službenika dok kancelariju u Banjaluci čine 2 službenika.

Komisije Saveza:

  • Komisija za pravna pitanja
  • Komisija za analizu legislative u oblasti finansiranja lokalnihzajednica
  • Komisija za Izradu nacionalnog programa za bolju lokalnu upravu
  • Komisija za izradu Zakona o prenosu imovine sa centralnog nivoa na lokalne zajednice
  • Komisija za konsultacije kod donošenja podzakonskih akta Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA