LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Štampa

slika <a href='/v1/index.php/sr/opstine-clanice-sogrs/article/22-kozarska-dubica' title='Opširnije...' class='joodb_titletink'>Kozarska Dubica</a>


 

KONTAKT
Adresa : Svetosavska 5
Telefon : +387(0)52 416 010
              +387(0)52 416 016
Fax : +387(0)52 416 026
web : www.kozarskadubica.org


U BROJEVIMA
Površina : 497.92
Broj naselja : 61
Broj stanovnika : 34916
Dan opštine: 27.04.
LOKALNI POVJERENIK
Danijel Puharić

+387(0)52 410 066

OPIS

Opština Kozarska Dubica smještena je u sjeverozapadnom dijelu BIH,na granici sa RH, 26 km udaljena od auto puta Zagreb- Beograd, glavnog putnog pravca koji spaja Zapadnu sa Istočnom i Jugoistočnom Evropom. Grad Kozarska Dubica administrativno, političko i kulturno sjedište dubičke regije, površine 499 km2 i populaciju od 34.000 stanovnika, u posljenje dvije godine progresivno se širi na istok i jugo-istok stvaranjem područja za industrijsku zonu i nova gradska naselja, Petra Pecije, Morava i Đolovi.

Ukupna površina opštine iznosi 499 km2 i geografski pripada oblasti Panonske nizine, sa prosječnom nadmorskom visinom od 200 m. Grad Kozarska Dubica nalazi se na nadmorskoj visini od 104 m. Opština je pretežno ravničarskog zemljišta iako ima i brdovitih područja na SZ i SI dijelovima opštine koji se nadovezuju na planine Kozaru i Prosaru. Smještena je u donjem toku rijeke Une i središnjem toku rijeke Save, za dubičku regiju karakteristično je obilje plodnog zemljišta. Oko 60% ukupne površine dubičke regije predstavlja obradivo zemljište. Najplodniji dijelovi opštine su: Dubička ravan, Knešpolje i proširenja riječnih dolina. Za dubičku opštinu karakteristično je i bogatstvo kako bjelogoričnom tako i crnogo-ričnom šumom. Pod šumom se nalazi 33,3% ukupne površine. Uglavnom su to šume hrasta i bukve. Najviši vrh opštine, kosa Veliko raskršće, nalazi se na planini Kozari na nadmorskoj visini od 672 m. Klima: umjerena kontinentalna.

 


 
«...back  

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA