LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Štampa

slika <a href='/v1/index.php/sr/opstine-clanice-sogrs/article/46-srebrenica' title='Opširnije...' class='joodb_titletink'>Srebrenica</a>


 

KONTAKT
Adresa : Srebreničkog odreda
Telefon : +387(0)56 440 490
              +387(0)56 385 520
Fax : +387(0)56 440 320
web : www.srebrenica.gov.ba


U BROJEVIMA
Površina : 533.32
Broj naselja : 81
Broj stanovnika : 21879
Dan opštine: 04.01.
LOKALNI POVJERENIK
Sadmir Nukić

+387(0)56 445 500

OPIS

Srebrenica je gradsko naselje i sedište istoimene opštine u istočnom dijelu Republike Srpske.Srebrenica, zajedno sa područjem Osat, zahvata središnje rubno područje istočnog dijela Republike Srpske. Jednim dijelom istočni i cijeli južni dio opštine leži u zavoju Drine i predstavlja sastavi dio šireg, veoma živopisnog geografskog mozaika Podrinja. Geografski, teritorija opštine, ukupne površine 533,4 km², omeđena je susjednim opštinama: sa juga Rogaticom, sa zapada Vlasenicom i Milićima, a sa sjevera Bratuncem. Njen istočni dio silazi na Drinu, koja je, istovremeno, i granica sa Republikom Srbijom.

 


 
«...back  

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA