LOGO SOGRS 2

 

BanerZaBazuOpstina
Albanian Bulgarian Czech Danish English Finnish French German Greek Hungarian Irish Italian Macedonian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Ukrainian
 

Štampa

slika <a href='/v1/index.php/sr/opstine-clanice-sogrs/article/53-otra-luka' title='Opširnije...' class='joodb_titletink'>Oštra Luka</a>


 

KONTAKT
Adresa : Oštra Luka
Telefon : +387(0)52 337 200
              +387(0)52 337 201
Fax : +387(0)52 337 201
web : www.opstinaostraluka.rs.ba


U BROJEVIMA
Površina : 204.65
Broj naselja : 24
Broj stanovnika : 3319
Dan opštine:
LOKALNI POVJERENIK
Milan Tontić
Viši stručni saradnik za privredu
+387(0)52 337 200

OPIS

Opština Oštra Luka je novnoformirana opština u Republici Srpskoj nastala od jednog dela opštine Sanski Most. Ranije je nosila naziv Srpski Sanski Most, ali po odlukama ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 22. septembra i 27. februara 2004. godine naziv je proglašen neustavnim, te je prviremeno zamenjen se nazivom Oštra Luka.

 


 
«...back  

Izrada web sajta podržana od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj - SIDA

logo SIDA